Faaliyet Alanı

Faaliyet Alanı

Şirket faaliyetleri ana başlıklar halinde şöyle özetlenebilmektedir.
- Fizibilite Çalışmaları
- Proje ve Tasarım Çalışmaları (Temel mühendislik hesapları ve detayları)
- Rantabıl uygulama ve montajlar
- Malzeme Temini, İşletmeye Alma Hazırlıkları

Fizibilite Çalışmaları;

Yatırımcının isteği doğrultusunda, taahhüt safhasında sistem seçimi yapılmaktadır. Tasarım projelerinin işveren tarafından temin edilmesine bağlı olmadan, projelendirme dahil fizibilite çalışması hizmeti verilebilmektedir.

Proje ve Tasarım Çalışmaları;

GÜRBEY MEKANİK bir taahhüt firması olması ile birlikte, bütün uygulamalarında Mühendislik ve Tasarım çalışmalarını en önemli konu olarak ele almaktadır. Dolayısıyla her bir proje ve mühendislik çalışmasını, mümkün olan en iyi şekilde yapmaya özen göstermektedir. Tasarım konularında, mühendislik departmanı çalışanlarının tecrübeli ve eğitimli olması ve bu personelin kendisini geliştirmesi ve araştırma yapması hedeflenmektedir. 1992 yılından bu yana Tasarım Bölümü proje çizimlerinde AutoCAD kullanılmaktadır. GÜRBEY MEKANİK merkez ofisinde, alanlarında uzman mühendis ve  teknik ressam kadrolarından oluşan tasarım grubu şirketin ihtiyacı olan mühendislik hizmetlerini vermektedir. Diğer taraftan her şantiye, projenin ihtiyacına göre gerekli sayıda proje mühendisleri ve teknik ressamlar bulundurmaktadır. Mühendislik ve tasarım çalışmalarında bir diğer önemli yaklaşım da; saha proje mühendislerinin ve teknik ressamların, GÜRBEY MEKANİK Merkez Ofisi tarafından kontrol ve koordine edilmesidir. Bütün taahhüt işlerinde temel mühendislik ve sistem tasarımı öncelikle GÜRBEY MEKANİK Merkez mühendislik kadrosunca hazırlanmaktadır. Daha sonra bazı uygulama projeleri ve As-Built projeleri ise, genelde şantiye proje grubunca hazırlanmaktadır. GÜRBEY MEKANİK merkez mühendislik grubu, şantiye proje gurubunun ihtiyaç duyduğu tüm tasarım işlerini tamamlar ve destek olur.
Diğer taraftan mühendislik grubu, uluslararası standartları (B.S., AMERİKAN, SNIP RUSSIAN) DIN, vs.. yakından takip etmekte ve sözleşme şartlarına göre uygulamaktadır.

Taahhüt çalışmaları ve yenileme projeleri ;

GÜRBEY MEKANİK 1992'den beri, endüstri ve hizmet tesislerinin farklı sahalarında çalışmıştır. Bu nedenle taahhüt konusu işler, büyük bir titizlik ve dikkatle işveren isteklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Dinamik bir grup olmanın verdiği güçle, yurt içi ve yurt dışı şantiye mobilizasyonları süratle yapılabilmektedir.
Firmamız, uluslararası projelerde bir çok yerli-yabancı ortaklıklarla koordineli olarak çalışmaktadır. Firmamızın sektördeki diğer firmalarla olan iyi ve güvenli ilişkileri, ihale safhasında ve uygulama safhasında yatırımcıya büyük avantajlar ve ekonomik çözümler kazandırmaktadır.

Enerji Faaliyetleri

Gürbey Mekanik, gaz motorlu kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri başta olmak üzere; enerji alanında grup şirketi olan Arke Enerji Sistemleri ile işbirliği yapmaktadır.
Arke Enerji Sistemleri'nin ürün ve hizmetleri konusunda bilgi almak ve iletişim bilgilerine ulaşma için yandaki logoya tıklayınız..